Nowy znak

  PochodzenieIzabel Munoz (Hiszpania)
Choć technologia Digigraphie® jest dość nowa sam koncept jest znacznie starszy. Digigraphie® zostało zapoczątkowane 13 listopada roku 2003 podczas obchodów stulecia Wystawy Jesiennej w Paryżu, we Francji. Przez wiele lat fotograficy, rzeźbiarze, malarze oraz laboratoria fotograficzne i litograficzne korzystali z produktów firmy Epson, tworząc wysokiej jakości wydruki. Dzięki temu powstała nowa gałąź sztuki: wydruki cyfrowe.

 

W poszukiwaniu nazwy
Jak nazwać wydruk cyfrowy uzyskany dzięki drukarce Epson? To pytanie pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w roku 1991. Kierownik działu wydruków w Nash Editions – Jack Duganne – szukał nowej nazwy pasującej do prac Diane Bartz, tworzącej wydruki atramentowe. Użył francuskiego terminu „jet d’encre” (strumień atramentu), a następnie doprecyzował jako „gicleur” (natrysk) i „Giclée” (rozpylanie). Artyści francuscy stanęli przed tym samym problemem co Duaganne. Określenie „wydruk atramentowy” zostało odrzucone, gdyż nie pasowało do tematyki druku artystycznego. Niektórzy artyści postanowili stworzyć własny znak, np. Philip Plisson, marynista, korzystał z nazwy „Pixographie” lub Jean-Noël l’Harmeroult, fotograf mody, używający określenia „Hyperchrom”. Obydwaj artyści używali własnych znaków w celu opisania dzieł tworzonych w niewielkich nakładach za pomocą profesjonalnych drukarek do zdjęć firmy Epson. W takiej sytuacji wprowadzenie standardu wydaje się być oczywistością.


Pojawienie się znaku „Digigraphie®”
Po przeprowadzeniu wielu rozmów z artystami i klientami firma Epson France w 2003 r. zarejestrowała w instytucie INPI (Institute Nationale De La Propriété Industrielle) oraz w instytucie praw handlowych OHMI nazwę Digigraphie®. Marka uzyskała status europejski. Wszyscy artyści stosujący się do zasad używania marki mogą z niej korzystać.

 

Powrót do Digigraphie